Công ty


Kiểm tra chất lượng sản phẩm


Đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu.

Sản phẩm chỉ được phép lưu hành khi đạt đủ các tiêu chuẩn an toàn, kiểm định chất lượng không chỉ của nước sản xuất (TIS Standard) mà còn đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam (Quatest 3 cấp).

parallax background